In het verleden, maar ook recent, zijn er ongelukken geweest met duikflessen. Soms loopt het goed af, maar er zijn ook dodelijke ongevallen voorgekomen. Ieder ongeluk is vaak het gevolg van een aantal omstandigheden. Een niet correct samenstel van fles en afsluiter leidt al snel tot ongelukken. Inmiddels doen er verhalen de ronde dat bepaalde typen kranen per definitie gevaarlijk zouden zijn. Dit is onjuist. Alle schroefdraden die in gebruik zijn, maken het mogelijk om een veilige duikfles in elkaar te zetten.

Hierbij moeten de volgende zaken in acht genomen worden:

  • de schroefdraad van fles en kraan mogen niet versleten zijn
  • de schroefdraad van fles en kraan moeten gelijk zijn aan elkaar
  • bij montage moet een nieuwe O-ring worden geplaatst
  • in geval van conische schroefdraden is daarnaast belangrijk:
    • de juiste hoeveelheid tape
    • gemonteerd met het voorgeschreven aanhaalmoment.

Wij ontvangen wel eens groepen duikers bij ons in het bedrijf. Onderdeel van zo’n bezoek is altijd een korte workshop over kranen en schroefdraden. Iedereen die deze workshop heeft meegemaakt, is ervan overtuigd om zelf niet te gaan sleutelen aan flessen en kranen. Wij kunnen dit alleen maar onderschrijven. Wij verzegelen de fles en afsluiter met een kleine sticker. Zo kan iedereen zien dat de fles en kraan vakkundig gemonteerd zijn.