Allereerst wordt de fles op de kop gehouden om het straalgrit en roest eruit te verwijderen. Daarna blazen we met perslucht het stof eruit. Tenslotte worden alle flessen na het stralen nogmaals inwendig geïnspecteerd.