Er mag best enige roest in de fles zitten, het is belangrijker dat er geen vocht in zit. In de praktijk zien wij vaak 2 soorten roest in de fles.

De eerste soort is een lichte oppervlakteroest over de gehele fles. Deze roest kan ontstaan wanneer na de keuring de fles niet snel genoeg gedroogd wordt. Deze roest hoeft doorgaans niet verwijderd te worden.

De tweede soort roest ontstaat wanneer tijdens het gebruik vocht in de fles aanwezig is. De roest is zichtbaar als puntvormige plekjes op de cilinderwand. Wanneer het roestproces verder is gegaan zijn roestvlokken op de fleswand te zien. Deze vlokken staan een goede visuele inspectie in de weg en op dat moment is reiniging noodzakelijk.

Na de reiniging is duidelijk te zien of door roestvorming putjes in de fleswand zijn ontstaan. Deze zogenaamde putcorrosie kan aanleiding zijn voor afkeur van de fles.