Wanneer een fles wordt afgekeurd is het voor ieders veiligheid van belang dat de fles niet meer gebruikt wordt. Hierom worden conform de keurrichtlijnen van Lloyd's Register Nederland BV alle keurkenmerken en de identificatie van de fles duidelijk herkenbaar vernietigd. In de praktijk komt het er op neer dat er met een beitel kruisen worden geslagen door alle keurtekens en data. Daarnaast wordt het serienummer op dezelfde wijze ongeldig gemaakt. Wij voeren bij afkeur van een fles dezelfde werkzaamheden uit als bij goedkeur. Daarnaast moeten wij als financieel onafhankelijk zijn t.o.v. het keurresultaat. Hierom moeten we dan ook het volledige bedrag voor een keuring in rekening brengen.