Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Toch kunnen wij niet garanderen dat de beschikbare informatie volledig foutloos is. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Dive Supplies Holland (DSH) aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

DSH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's die door externe links beschikbaar wordt gesteld.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij DSH of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan DSH. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door DSH.